Klachtenregeling

 

Happy Heart & Soul streeft er naar al haar professionele kennis, kunde en vaardigheden in te zetten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de kwaliteitseisen van de beroepsvereniging en het beroepsprofiel van integraal therapeut.

Mocht er onverhoopt en onbedoeld toch iets niet naar wens zijn verlopen dan gelden er bij een klacht de bepalingen zoals ook vermeld in de algemene voorwaarden onder sectie 1.4 en 1.5.

Wanneer de cliënt niet tevreden is over de geboden diensten dan zal in eerste instantie in onderling overleg naar een oplossing gezocht worden. Hiervoor is het noodzakelijk dat de cliënt dit bespreekt met de therapeut.

Als dit niet naar tevredenheid van de cliënt verloopt kan de cliënt gebruik maken van het klachtenrecht van de VIT en zich bij deze beroepsvereniging melden (secretariaat@vit-therapeuten.nl). Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

In navolging van deze wet is de therapeut ook aangesloten bij een geschilleninstantie en dat is de SCAG (www.scag.nl). Tevens is de therapeut ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg met licentienummer 103273R en valt de therapeut onder hun tuchtrecht (www.tcz.nu).

Happy Heart & Soul is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.